Thông báo nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động (01/5/2021)

Đánh giá sản phẩm này.

Căn cứ vào quy định chung của Nhà nước về việc nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động (01/5/2021)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ lễ của công ty để tiện cho mọi vấn đề về công việc, giao dịch.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM xin trân trọng thông báo tới cán bộ nhân viên cùng Quý khách hàng về thời gian nghỉ lễ cụ thể như sau:
Thời gian nghỉ: 03 ngày
Từ thứ 6 ngày 30/4/2021 đến hết chủ nhật ngày 02/05/2021
Công ty làm việc lại bình thường vào: Thứ Hai ngày 03/05/2021