Các thông tin của khách hàng sẽ được giữ bí mật và chỉ được dùng cho mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng. Chúng tôi không thu thập những thông tin nhạy cảm và rao bán thông tin cá nhân của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.