Dòng nước hòa dạng xịt nhỏ gọn có thể dùng trong xe và trong phòng, với 14 mùi hương để lựa chọn.

Gọi ngay